Napelemek tájolása


Napelemek tájolása


A napelemek tájolása és azok dőlésszögének megválasztása a napelemes rendszerek egyik legkritikusabb, ha nem a legkritikusabb pontja. A helytelenül megválasztott tájolás, valamint dőlésszög eredményeként a napelemes rendszer jelentősen kevesebb villamos- energiát fog előállítani, mint amennyit optimális tájolás esetén.

A napelemek a bennük lejátszódó fizikai folyamatok miatt, akkor adják le a legnagyobb teljesítményt, ha a felületüket merőlegesen éri a Napfény. Ahhoz, hogy a beesési szög mindig 90° legyen a napelemeknek le kellene követniük a Nap járását. Ehhez viszont egy mozgató mechanizmusra lenne szükség, amely egyrészt növeli a beruházási költségeket, másrészt a mechanizmus mozgatása energiát emészt fel, ami hatásfokcsökkenésként fogható fel. Azt kell, hogy mondjam, a legtöbb esetben nem is indokolt- e megoldás, hiszen nem jelent akkora energia többletet, ami megérné a beruházást. Így merül fel a kérdés: hogyan célszerű tájolni a napelemeket, és milyen dőlésszöget kell választani?

A napelemeket nem mindegy, hogy milyen dőlésszög szerint helyezzük el. Egy rosszul megválasztott beállítás miatt csökken a villamos energia előállításának mennyiség. Magyarországon déli tájolás esetén 35˚-os dőlési szöget szokás megadni. Az alábbi ábrán a napsugárzás-jövedelem csökkenése az elnyelő felület dőlésszöge és tájolása függvényében.